Axolotl

Axolotl, Kì giông Mexico hay khủng long sáu sừng là một loài kỳ giông lưu giữ các đặc điểm có được khi còn non đến giai đoạn trưởng thành có họ hàng với kỳ giông hổ.
Loài này thường được tìm thấy ở các hồ trong Thành phố Mexico

Đọc thêm

Chồn Sương

Glaucus Atlanticus